065-588-533, 052-225-755 domdrinic@yahoo.com

Kontakt

Medicinske sestre

  • Medicinske sestre
  • Primarna i sekundarna obrada rana,
  • Podijela lijekova i davanje inekcija,
  • Uključivanje infuzija I ostalih terapija koje je propisao nadležni ljekar
  • Mjerenje krvnog pritiska, secera u krvi i temperature,
  • Plasiranje katetera,
  • Vađenje krvi za laboratorijske pregleda,
  • Priprema korisnika za preglede van doma,
  • Promjena polozaja tijela nepokretnih korisnika, izvođenje korisnika doma na vazduh,